Trwa ładowanie...
dfwadbk
espi

HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-115/2011) (115/2011)

HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-115/2011) (115/2011)
Share
dfwadbk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 115 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-23
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-115/2011)
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 23 listopada 2011 roku) Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, które zostały dokonane przez animatora emitenta ? Dom Maklerski IDM SA (dalej "DM IDM SA"). Pan Dariusz Maciejuk, Członek Rady Nadzorczej Spółki, w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej DM IDM SA oraz Pan Jerzy Karney, powołany na Członka Rady Nadzorczej DM IDM SA w dniu 28 lipca 2011 roku, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, przesłali do Spółki zestawienie transakcji zawartych przez DM IDM SA w ramach pełnienia funkcji animatora emitenta dla akcji Spółki w dniach 14-18 listopada 2011 roku. Zestawienie danych dotyczących tych transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Załączniki
Plik Opis
RB2011115z1-HAWEIDManimator14-1811_11.pdf Zestawienie transakcji animatora 14-18 listopada 2011 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2011-11-23 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwadbk

Podziel się opinią

Share
dfwadbk
dfwadbk