Trwa ładowanie...
d217vl4
espi

HEFAL SERWIS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (15/2010)

HEFAL SERWIS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (15/2010)

Share
d217vl4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HEFAL SERWIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.12.2010 roku otrzymał od Pana Bartosza Boszko zawiadomienie o następującej treści:"Ja niżej podpisany, Bartosz Boszko, informuję że w wyniku umowy sprzedaży zawartej w dniu 17.12.2010 r. oraz transakcji na sesji giełdowej w dniu 20.12.2010 roku, na dzień 21.12.2010 wraz z podmiotem zależnym SYSTEM CAPITAL SP. Z O.O., ani żadnym innym podmiotem zależnym ode mnie, nie posiadam akcji HEFAL SERWIS S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.Przed zbyciem posiadałem wraz z podmiotem zależnym 28.000 akcji Hefal Serwis S.A.Dodatkowo informuję, że transakcje sprzedaży poprzedzające te wymienione powyżej, Bartosz Boszko, czy jakikolwiek podmiot powiązany wykonywał do dnia 25.08.2010 r. Pomiędzy 25.08.2010, a 20.12.2010 nie były dokonywane żadne transakcje sprzedaży akcji Hefal Serwis S.A.Ponadto informuję, iż w okresie następnych dwunastu miesięcy nie wykluczam zwiększenia zaangażowania w spółkę, warunkuję to jednak pozytywną oceną jej wyników
finansowych oraz perspektywą rozwoju spółki.Niniejsze zawiadomienie stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z art. 69, ust. 1 oraz art. 69, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d217vl4

| | | HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HEFAL SERWIS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-300 | | Wodzisław Śląski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marklowicka | | 30A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 456 02 22 | | (032) 456 05 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | hefalserwis@hefalserwis.pl | | www.hefalserwis.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 647-22-37-669 | | 277196184 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 ALEKSANDER CIEŚLAR PREZES ZARZĄDU ALEKSANDER CIEŚLAR
2010-12-21 PIOTR RYBICKI WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH PIOTR RYBICKI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d217vl4

Podziel się opinią

Share
d217vl4
d217vl4