Trwa ładowanie...
d3b2g7b

HERKULES S.A. - Fiducjarne nabycie akcji spółki PGMB ?Budopol? S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieck ...

HERKULES S.A. - Fiducjarne nabycie akcji spółki PGMB ?Budopol? S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim- aktualizacja informacji (11/2015)

Share
d3b2g7b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Fiducjarne nabycie akcji spółki PGMB ?Budopol? S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim- aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. zawiadamia, że Osoba Fizyczna działająca we własnym imieniu, lecz na rachunek Emitenta w ramach Umowy Zlecenia Fiducjarnego Nabycia Akcji (dalej: Umowa) nabyła w dniu 4 maja 2015 roku 50 szt. akcji imiennych spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa ?Budopol? S.A. (dalej: PGMB Budopol S.A.) z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Aktualnie liczba nabytych akcji przez Osobę Fizyczną działającą na zlecenie Herkules S.A. w okresie od 31.03.2014 r. do 04.05.2015 r. wynosi 3.337 szt. i stanowi 42,32% kapitału zakładowego PGMB Budopol S.A. Akcje PGMB Budopol S.A. nabyte zostały przez Osobę Fizyczną po średniej cenie 1.099 zł/akcja. Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 333.700,00 zł. Kapitał zakładowy PGMB Budopol S.A. wynosi 788.500,00 zł i składa z 7.885 imiennych akcji o wartości nominalnej 100,00 zł/akcja. Aktualnie wg najlepszej wiedzy Zarządu Herkules S.A. łączna liczba głosów wynikających z akcji PGMB Budopol S.A. nabytych przez Osobę Fizyczną oraz wynikających z
porozumienia akcjonariuszy uprawnia do 7.762 głosów oraz 49,32% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Zarząd Herkules S.A. podejmuje dalsze działania zmierzające do zwiększania zaangażowania w akcjonariacie PGMB Budopol S.A. Jednocześnie Zarząd Herkules S.A. informuje, że nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, a także osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a Spółką PGMB Budopol S.A. i osobami tą spółką zarządzającymi i nadzorującymi. Głównym przedmiotem działalności PGMB Budopol S.A. jest wynajem żurawi wieżowych wraz z kompleksową ich obsługą. Według opinii Zarządu Herkules S.A. przesłanki ekonomiczne, operacyjne i strategiczne oraz analizowane na bieżąco możliwe efekty synergii wskazują na zasadność włączenia PGMB Budopol S.A. do Grupy Herkules. Łączna suma transakcji fiducjarnego nabycia akcji PGMB Budopol S.A. przez Osobę Fizyczną nie przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b2g7b

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HERKULES Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HERKULES S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@herkules-polska.pl | | www.herkules-polska.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2015-05-05 Tadeusz Orlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b2g7b

Podziel się opinią

Share
d3b2g7b
d3b2g7b