Trwa ładowanie...
d42uux9
d42uux9
espi

HERKULES S.A. - Korekta raportu nr 23/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. - Realizacja umowy z PARP o do ...

HERKULES S.A. - Korekta raportu nr 23/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. - Realizacja umowy z PARP o dofinansowanie projektu ?2 turbiny w 72 godziny? (23/2014)
Share
d42uux9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 23/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. - Realizacja umowy z PARP o dofinansowanie projektu ?2 turbiny w 72 godziny? | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta zawiadamia, że na skutek omyłki pisarskiej, w treści raportu bieżącego nr 23/2014 z dnia 21 lipca 2014 r., błędnie podano datę publikacji raportu bieżącego nr 48/2013. Było: W dniu 13 listopada 2014 roku Zarząd Herkules S.A. poinformował raportem bieżącym nr 48/2013 o zawarciu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu ?2 turbiny w 72 godziny Innowacyjna usługa kompleksowego wznoszenia turbin wiatrowych? mającego na celu wdrożenie własnej technologii świadczenia innowacyjnej usługi kompleksowego wznoszenia elektrowni wiatrowych, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 4.4 ? ?Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym?. Powinno być: W dniu 13 listopada 2013 roku Zarząd Herkules S.A. poinformował raportem bieżącym nr 48/2013 o zawarciu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie
projektu ?2 turbiny w 72 godziny Innowacyjna usługa kompleksowego wznoszenia turbin wiatrowych? mającego na celu wdrożenie własnej technologii świadczenia innowacyjnej usługi kompleksowego wznoszenia elektrowni wiatrowych, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 4.4 ? ?Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym?. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@gzsa.pl www.gastel-zurawie.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)
d42uux9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2014-07-22 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42uux9

Podziel się opinią

Share
d42uux9
d42uux9