Trwa ładowanie...
d3jlvl8

HERKULES S.A. - Podpisanie umowy znaczącej z Siemens Finance Sp. z o.o. na łączną wartość umowy z...

HERKULES S.A. - Podpisanie umowy znaczącej z Siemens Finance Sp. z o.o. na łączną wartość umowy znaczącej (10/2014)

Share
d3jlvl8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczącej z Siemens Finance Sp. z o.o. na łączną wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. informuje, że pomiędzy Herkules S.A. jako Korzystającym a Siemens Finance Sp. z o.o. jako Finansującym zawarte zostały 3 umowy leasingu. Całkowita wartość w/w umów wynosi 10.786.850,84 złotych. Wszystkie trzy umowy dotyczą finansowania 3 żurawi samojezdnych Liebherr (2 szt. LTM 1200 - 5.1 oraz 1 szt. LTM 1130-5.1) o których pozyskaniu Herkules S.A. informowała raportem bieżącym nr 45/2013 z 15 października 2013 r. Każda z umów została zawarta na okres 96 miesięcy, przy uwzględnieniu opłaty wstępnej w wysokości 10% wartości przedmiotu leasingu oraz wartości rezydualnej w wysokości 25% wartości przedmiotu leasingu. Wysokość opłat wynagrodzenia z tytułu leasingu została wyliczona z uwzględnieniem oprocentowania opartego na stopie WIBOR1M powiększonej o marżę Finansującego. Zabezpieczeniem realizacji przez Korzystającego zobowiązań wynikających z powyższej umowy jest weksel własny In blanco z wystawienia Korzystającego. Pozostałe warunki zawartego kontraktu nie odbiegają od standardów
rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Największą wartość z wymienionych wyżej kontraktów ma umowa zawarta w dniu 31 grudnia 2013 r., która wpłynęła do Spółki w dniu 11 marca 2014 r. Przedmiotem umowy jest leasing żurawia samojezdnego Liebherr LTM 1200-5.1. o wartości początkowej 3.944.081,44 złotych. Umowa ta została zawarta na opisanych wyżej warunkach. Powyższe umowy spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej, tzn. łączna ich wartość przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt.3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jlvl8

| | | HERKULES Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HERKULES S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@gzsa.pl | | www.gastel-zurawie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Tadeusz Orlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jlvl8

Podziel się opinią

Share
d3jlvl8
d3jlvl8