Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

HERKULES S.A. - Skup akcji własnych (39/2013)

HERKULES S.A. - Skup akcji własnych (39/2013)
Share
d1mzxc0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 16 lipca 2013 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych. Transakcje miały miejsce na rynku regulowanym (GPW), w trybie sesji zwykłej. Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10.11.2011 r. zmienionej następnie uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22.06.2012 r. oraz uchwałami nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.11.2012 r. Liczba nabytych akcji w dniu 16 lipca 2013 r. : 3.000 średnia jednostkowa cena nabycia: 1,27 zł/akcja, wartość nominalna jednej akcji: 2,00 zł/akcja, nabyte akcje stanowią: 0,0069 % kapitału zakładowego, nabyte akcje uprawniają do: 3.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,0069% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Wraz z w/w transakcjami Emitent łącznie posiada 442.429 akcji własnych,
stanowiących 1,0195% kapitału zakładowego, dających 442.429 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 1,0195% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Podstawa prawna: RMF § 5 ust. 1 pkt 6 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@herkules-polska.pl www.herkules-polska.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)
d1mzxc0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2013-07-22 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0