Trwa ładowanie...
d36vqo1
espi

HERKULES S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji Herkules S.A. przez Akcjonariusza (36/2014)

HERKULES S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji Herkules S.A. przez Akcjonariusza (36/2014)

Share
d36vqo1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania akcji Herkules S.A. przez Akcjonariusza | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. informuje, iż w dniu 1 grudnia 2014 roku otrzymał informację, na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści: ?Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadamia, iż w wyniku nabycia akcji spółki Herkules S.A., liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki, posiadanych przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty wzrosła powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Herkules S.A. było nabycie akcji tej
spółki w dniu 26 listopada 2014 r. Przed zmianą udziału ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 2 142 227 szt. akcji spółki Herkules S.A. co stanowiło 4,93% kapitału zakładowego tej spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały łącznie 2 142 227 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Herkules S.A. co stanowiło 4,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki. Według stanu na dzień przekroczenia ING Parasol Fundusz Inwestycyjny posiadał łącznie 2 226 978 szt. akcji tej spółki Herkules S.A. co stanowiło 5,13% kapitału zakładowego tej spółki. Według stanu na dzień przekroczenia akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały łącznie 2 226 978 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Herkules S.A. co stanowiło 5,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki.? Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie
znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36vqo1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HERKULES Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HERKULES S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@gzsa.pl | | www.gastel-zurawie.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2014-12-02 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36vqo1

Podziel się opinią

Share
d36vqo1
d36vqo1