Trwa ładowanie...
d1uxm6w

HERKULES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Herkules S.A. (43/2013)

HERKULES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Herkules S.A. (43/2013)

Share
d1uxm6w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Herkules S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. informuje, o otrzymaniu, w dniu 23 września 2013 roku od Pana Wiesława Mieszało: - Zawiadomienia z dnia 18 września 2013 roku dotyczącego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, - Korekty z dnia 23 września 2013 roku do Zawiadomienia z dnia 18 września 2013 roku dotyczącego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zarząd Herkules S.A. poniżej przedstawia treść w/w informacji: 1. Zawiadomienie z dnia 18 września 2013 roku dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta: "Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż mój dotychczas ponad 5% udział w ogólnej liczbie głosów HERKULES S.A. zmniejszył się do 4,94%. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku sprzedaży akcji HERKULES S.A.
realizowanych w okresie od 17 czerwca 2013 roku do 16 września 2013 roku. Transakcji, która spowodowała zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów Gastel Żurawie S.A. zmniejszającej udział w ogólnej liczbie głosów dokonałem w dniu 16 lutego 2013 roku. W wyniku sprzedaży akcji aktualnie posiadam 2 145 004 akcji stanowiących 4,94% kapitału zakładowego Spółki Gastel Żurawie S.A. i jestem uprawniony do 2 145 004 głosów na Walnym Zgromadzeniu Gastel Żurawie S.A., co stanowi 4,94% ogólnej liczby głosów." 2. Korekta z dnia 23 września 2013 roku do Zawiadomienia z dnia 18 września 2013 roku dotyczącego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. "Na podstawie art. 69 ust.2 pkt 1a) Ustawy z dnia 29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż mój dotychczas ponad 5% udział w ogólnej liczbie głosów Herkules S.A. zmniejszył się do 4,94%. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
nastąpiła w wyniku sprzedaży akcji Herkules S.A. realizowanych w okresie od 17 czerwca 2013 roku do 16 września 2013 roku na rynku GPW. Bezpośrednio przed w/w zmianą posiadałem 2 395 004 akcji Herkules S.A. co stanowiło 5,51% kapitału zakładowego Spółki Herkules i byłem uprawniony do 2 395 004 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 5,51% ogólnej liczby głosów. W wyniku sprzedaży akcji w okresie od 17 czerwca 2013 roku do 16 września 2013 roku, aktualnie posiadam 2 145 004 akcji stanowiących 4,94% kapitału zakładowego Spółki Herkules S.A. i jestem uprawniony do 2 145 004 głosów na Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., co stanowi 4,94% ogólnej liczby głosów." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uxm6w

| | | HERKULES Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HERKULES S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@herkules-polska.pl | | www.herkules-polska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2013-09-24 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uxm6w

Podziel się opinią

Share
d1uxm6w
d1uxm6w