Trwa ładowanie...
doa7rwu

HETAN TECHNOLOGIES - Podpisanie listu intencyjnego z SGGW (6/2015) - EBI

HETAN TECHNOLOGIES - Podpisanie listu intencyjnego z SGGW (6/2015)

Share
doa7rwu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego z SGGW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Hetan Technologies Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 25 lutego 2015 roku Spółka podpisała List Intencyjny ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem podpisanego Listu Intencyjnego jest nawiązanie współpracy Spółki ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie wspierania działalności badawczej i rozwojowej dla podniesienia konkurencyjności oraz wzmocnienia potencjału innowacyjnego. Współpraca dotyczyć będzie m.in. implementacji w działalności biznesowej Spółki prac badawczo-rozwojowych dotyczących najlepszych metod dotarcia z określonym produktem bazującym na nowych technologiach IT do zdefiniowanych grup docelowych w oparciu o wyniki prac prowadzonych przez SGGW. Nawiązanie współpracy z SGGW stanowi realizację planów Spółki w zakresie rozwoju projektów ukierunkowanych na walkę z wykluczeniem cyfrowym na terenach wiejskich. Wyniki współpracy Spółka zamierza wykorzystać w aktualnie opracowywanym
projekcie aplikacji dla rolników usprawniającej zarządzanie gospodarstwami rolnymi. Wspólne projekty badawcze i wdrożeniowe, będące realizacją postanowień Listu Intencyjnego, będą realizowane na podstawie odrębnych umów. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doa7rwu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Arno Alexander Sardelic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doa7rwu

Podziel się opinią

Share
doa7rwu
doa7rwu