Trwa ładowanie...
d1dk7dw

HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. ? informacja o zmianie stanu posiadanych akcji Spółki (2/2013)

HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. ? informacja o zmianie stanu posiadanych akcji Spółki (2/2013)

Share
d1dk7dw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HOTBLOK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | HOTBLOK S.A. ? informacja o zmianie stanu posiadanych akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że w dniu 07 stycznia 2013 roku otrzymał od Akcjonariusza ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o następującej treści: "Działając na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2) w związku z atr. 87 ust.1 pkt2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r.nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("ALTUS TFI S.A.") zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły udział poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów w HOTBLOK S.A, z siedzibą w Warszawie ("Spółka"). Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło z chwilą rozliczenia w dniu 7 stycznia 2013 r. transakcji sprzedaży na rynku zorganizowanym 3 200 000 akcji Spółki z
dnia 2 stycznia 2013r. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziałów fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 13 527 520 akcji Spółki, co dawało 19,33% w ogólnej liczbie głosów w spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają aktualnie łącznie 10 327 520 akcji Spółki co daje 14,75% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 70 000 000, Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest
osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dk7dw

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Robert Flak Prezes Zarządu
2013-01-08 Piotr Kisieliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dk7dw

Podziel się opinią

Share
d1dk7dw
d1dk7dw