Trwa ładowanie...
dsqz8no
espi

HYGIENIKA - Korekta raportu bieżącego nr 56/2013 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (56/2013)

HYGIENIKA - Korekta raportu bieżącego nr 56/2013 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (56/2013)

Share
dsqz8no

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2013 | kor | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 56/2013 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. przekazuje korektę raportu nr 56/2013 z dnia 30.07.2013 r. w następującym zakresie: W raporcie bieżącym 56/2013 omyłkowo nie została podana aktualnie posiadana liczba akcji przez Wiesława Włodarskiego oraz procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki jak również procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje poniżej prawidłową treść raportu nr 56/2013: "Działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Hygienika S.A. (zwana dalej Spółką) niniejszym informuje, iż w dniu 29 lipca 2013 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Wiesława Włodarskiego, w którym, w oparciu o art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej ustawa o
ofercie), powiadomił, że w związku z rejestracją w KDPW w dniu 23 lipca 2013 r. 3.930.000 akcji serii H spółki Hygienika S.A. zmniejszył się Jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed dokonaniem zmiany Wiesław Włodarski posiadał 2 018 000 sztuk akcji Hygienika S.A, co stanowiło 5,13 %-owy udział w kapitale zakładowym Spółki Hygienika S.A. oraz 5,13 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie Wiesław Włodarski posiada 2.018.000 akcji Hygienika S.A., co stanowi 4,66 %-owy udział w kapitale zakładowym Spółki Hygienika S.A. oraz 4,66 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsqz8no

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 701 | | 034 35 15 705 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsqz8no

Podziel się opinią

Share
dsqz8no
dsqz8no