Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

HYGIENIKA - Rejestracja w KDPW obligacji serii F, G i H (104/2014)

HYGIENIKA - Rejestracja w KDPW obligacji serii F, G i H (104/2014)
Share
d36d9ov
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 104 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
HYGIENIKA
Temat
Rejestracja w KDPW obligacji serii F, G i H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego 85/2014 z dnia 4 września 2014 roku oraz raportu bieżącego 103/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku Zarząd Hygienika S.A. na zasadzie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW) z dnia 14 listopada 2014 roku, zgodnie z którym w dniu 17 listopada 2014 roku nastąpi rejestracja w KDPW: a) 30.000 obligacji serii F, oznaczonych kodem PLHGNKA00135 b) 30.000 obligacji serii G, oznaczonych kodem PLHGNKA00143 c) 19.500 obligacji serii H, oznaczonych kodem PLHGNKA00150.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 705
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov