Trwa ładowanie...
d4ke1xx

HYGIENIKA - Zmiana siedziby Spółki zależnej (95/2012)

HYGIENIKA - Zmiana siedziby Spółki zależnej (95/2012)

Share
d4ke1xx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 95 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-28
Skrócona nazwa emitenta
HYGIENIKA
Temat
Zmiana siedziby Spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hygienika S.A z siedzibą w Lublińcu informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zależnej, działającej pod firmą Mr. House Europe Spółka Akcyjna (100% akcji). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 26 listopada 2012 roku w Warszawie. Podjęło uchwałę o zmianie statutu w zakresie min. zmiany siedziby tej Spółki z Warszawy na Lubliniec. Zmiana siedziby nastąpi z chwilą rejestracji zmiany statutu spółki przez właściwy sąd o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem. Ponadto podjęta została uchwala o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ke1xx

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2012-11-28 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ke1xx

Podziel się opinią

Share
d4ke1xx
d4ke1xx