Trwa ładowanie...
d3x6f8b
espi

HYGIENIKA - Zmniejszenie przez spółkę T.C. Capital Sp. z o.o. udziału w liczbie głosów na walnym...

HYGIENIKA - Zmniejszenie przez spółkę T.C. Capital Sp. z o.o. udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Hygienika S.A. poniżej 10 % (72/2012)
Share
d3x6f8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie przez spółkę T.C. Capital Sp. z o.o. udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Hygienika S.A. poniżej 10 % | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Hygienika S.A. (dalej także Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu 7 listopada 2012 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie, przekazane przez Zarząd Spółki T.C. Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pl. Defilad 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219203, NIP 527-244-94-61 oraz przez Pana Kamila Kliniewskiego (osobę bezpośrednio kontrolującą T.C. Capital sp. z o.o), o zmniejszeniu przez T.C. Capital sp. z o.o udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu poniżej 10 %. Zmniejszenie udziału w liczbie głosów nastąpiło w związku ze zbyciem przez T.C. Capital sp. z o.o w dniu 31 października 2012 roku 2 300 000 akcji Hygienika S.A. Akcje zostały zbyte przez T.C. Capital sp. z o.o w trybie transakcji pakietowej pozasesyjnej zawartej w Warszawie. Przed zmianą udziału, tj. przed dniem zbycia przez T.C. Capital sp. z
o.o 2.300.000 akcji Spółki, Pan Kamil Kliniewski oraz bezpośrednio przez niego kontrolowane T.C. Capital sp. z o.o posiadali łącznie 4.647.771 sztuk akcji, czyli 19,90% kapitału zakładowego, co dawało 4.647.771 głosów, czyli 19,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: 1) T.C. Capital sp. z o.o posiadało 3.797.739 akcji Emitenta, czyli 16,26 % kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 3.797.739 głosów, czyli 16,26 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2) Kamil Kliniewski posiadał 850.032 akcji Emitenta, czyli 3,64 % kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 850.032 głosów, czyli 3,64 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu wyżej opisanej transakcji Pan Kamil Kliniewski oraz bezpośrednio przez niego kontrolowane T.C. Capital sp. z o.o posiadają łącznie 2.347.771 sztuk akcji, czyli 10,05 % kapitału zakładowego, co daje 2.347.771 głosów, czyli 10,05 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: 1) T.C. Capital sp. z o.o posiada
1.497.739 akcji Emitenta, czyli 6,41 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje 1.497.739 głosów, czyli 6,41 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2) Pan Kamil Kliniewski posiada 850.032 akcji Emitenta, czyli 3,64 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje 850.032 głosów, czyli 3,64 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Zawiadamiający poinformowali także, że nie mają zamiaru dalszego zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów, lecz w perspektywie najbliższych 12 miesięcy ich zamiarem jest zwiększanie udziału w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie Zawiadamiający zaznaczyli, że żadne podmioty zależne od nich nie posiadają akcji Spółki Hygienika S.A. oraz brak jest osób, z którymi zawarli umowę , której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2012-11-07 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x6f8b

Podziel się opinią

Share
d3x6f8b
d3x6f8b