Trwa ładowanie...
d1zb14o
d1zb14o
espi

HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza (41/2014)

HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza (41/2014)
Share
d1zb14o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
HYPERION S.A.
Temat
Informacja znaczącego akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 14 listopada 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki PROFIHOLD S.A. z siedzibą w Krakowie o sprzedaży, w transakcjach zawartych na rynku regulowanym w dniu 4 listopada 2014 roku, 393 307 akcji Emitenta. Przed zawarciem w/w transakcji PROFIHOLD S.A. posiadała 1 000 745 akcji Emitenta. Akcje te stanowiły 6,39% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 1 000 745 głosów, stanowiących 6,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po zbyciu w/w akcji Hyperion S.A. spółka PROFIHOLD S.A. posiada 607 438 akcji Emitenta. Akcje te stanowią 3,88% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 607 438 głosów, stanowiących 3,88% w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-535 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Trzech Krzyży 3
(ulica) (numer)
032 7350389 032 6099217
(telefon) (fax)
sekretariat@hyperion.pl www.hyperion.pl
(e-mail) (www)
8133088162 690694666
(NIP) (REGON)
d1zb14o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu
2014-11-17 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o