Trwa ładowanie...
d34i5qe
d34i5qe
espi

HYPERION S.A. - Powzięcie przez Hyperion S.A. informacji o otwarciu ofert w postepowaniu koncesyj...

HYPERION S.A. - Powzięcie przez Hyperion S.A. informacji o otwarciu ofert w postepowaniu koncesyjnym pn. "Koncesja na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno ? prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej". (26/2013)
Share
d34i5qe

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powzięcie przez Hyperion S.A. informacji o otwarciu ofert w postepowaniu koncesyjnym pn. "Koncesja na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno ? prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej". | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperion S.A. (dalej "Spółka" lub "Hyperion") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 września 2013 roku powziął informację o otwarciu przez Komisję Koncesyjną Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. z siedzibą w Poznaniu ofert w postepowaniu koncesyjnym pn. "Koncesja na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno ? prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej". Wnioski o zawarcie umowy koncesji złożyli: 1. Hyperion S.A. z siedziba w Warszawie (wspólnie z MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu). 2. KT Corporation z siedzibą przy 90 Bulljeong-ro, Korea. 3. HFC-Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Lider Konsorcjum) oraz Telekomunikacja Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Partner Konsorcjum). 4. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Wybrany Operator infrastruktury w okres minimum 7 i maksimum 15 lat odpowiedzialny będzie za: -
zarządzanie wybudowaną siecią telekomunikacyjną szkieletowo - dystrybucyjną w województwie wielkopolskim, - utrzymanie i konserwację infrastruktury, - świadczenie usług dla operatorów sieci dostępowych Złożenie przez Hyperion oferty jest dowodem na konsekwentną realizację nowej strategii Spółki oraz kolejnym przykładem możliwości dynamicznego rozwoju samej spółki Hyperion, jak i jej spółki zależnej Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako wehikułu inwestycyjnego dla aktywów światłowodowych oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych na sieciach szkieletowych i dystrybucyjnych. O nowej strategii Grupy Kapitałowej Hyperion, gdzie Hyperion będzie ośrodkiem konsolidacji aktywów światłowodowych całej Grupy i świadczenia na tych zasobach usług innym operatorom telekomunikacyjnym Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
032 7350389 032 6099217
(telefon) (fax)
sekretariat@hyperion.pl www.hyperion.pl
(e-mail) (www)
8133088162 690694666
(NIP) (REGON)
d34i5qe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Tomasz Szczypiński Prezes Zarządu
2013-09-16 Marek Południkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34i5qe

Podziel się opinią

Share
d34i5qe
d34i5qe