Trwa ładowanie...
d2s54ji

HYPERION S.A. - Złożenie oferty nabycia udziałów w spółce "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" Sp. z ...

HYPERION S.A. - Złożenie oferty nabycia udziałów w spółce "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. (39/2012)

Share
d2s54ji

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie oferty nabycia udziałów w spółce "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperion S.A. (dalej "Spółka" lub "Hyperion") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 listopada 2012 roku Spółka złożyła ofertę nabycia spółki pod firmą "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił przetarg publiczny na zbycie wszystkich udziałów zwykłych spółki pod firmą Małopolska Sieć Szerokopasmowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (MSS). Kapitał zakładowy MSS wynosi 2 385 000 zł i dzieli się na 2 385 zwykłych udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy, które w 100 % należą do Województwa Małopolskiego. Cena wywoławcza za cały pakiet udziałów wynosi 2 500 000,00 zł. Hyperion jako jedyny złożył ofertę nabycia udziałów spółki pod firmą "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zbywanych przez Województwo Małopolskie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s54ji

| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7350389 | | 032 6099217 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s54ji

Podziel się opinią

Share
d2s54ji
d2s54ji