Trwa ładowanie...
d16t4kv

IBnGR: Chmura obliczeniowa ułatwi firmom działalność

Dzięki wprowadzeniu przez firmy zarządzania zasobami informatycznymi w tzw. modelu cloud computing, w latach 2011-2012 polska gospodarka może wzbogacić się nawet o 20 tys. miejsc pracy - wynika z raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Share
d16t4kv

Firmy opierające działalność operacyjną o model tradycyjny wykorzystania zasobów IT, mogą znaleźć się w gorszej sytuacji niż te, które szybko dostosowują się do nowych warunków - wynika z raportu "Cloud computing - wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski" przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR).

"Jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji informatycznej polegającej na przetwarzaniu danych w tzw. chmurze obliczeniowej. Jak każdej nowej technologii towarzyszą jej oczywiście pewne obawy ze strony przedsiębiorców, ale ważne jest, aby dobrze i jak najszybciej publicznie zaprezentować potencjalne korzyści, jakie cloud computing oferuje i odnieść je do własnej praktyki biznesowej." - podkreślił na czwartkowej konferencji prasowej prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Jednym ze sposobów na ograniczenie negatywnych efektów sytuacji rynkowej jest zmiana modelu zarządzania zasobami informatycznymi na model cloud computing. Jak wynika z raportu IBNGR, w związku ze stosowaniem rozwiązań w "chmurze" polska gospodarka, w dużym przybliżeniu, w latach 2011-2012 może wzbogacić się o około 20 tys. nowych miejsc pracy, zaś łączne efekty dla tempa wzrostu PKB wyniosą około 0,1 proc.

d16t4kv

Jak wskazali autorzy raportu, użytkownik, który przeniesie swoje zasoby informatyczne do "chmury", już po krótkim czasie zaczyna uzyskiwać konkretne korzyści ekonomiczne. Przede wszystkim, rozpoczynając działalność, nie jest zmuszony do ponoszenia nakładów na rozbudowę infrastruktury informatycznej - pojawiają się więc wymierne oszczędności.

Cloud computing to model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne firmę. Świadczeniu usług informatycznych odbywa się za pośrednictwem infrastruktury sieciowej. Ponieważ cloud computing ma charakter mierzalny, odbiorca płaci jedynie za rzeczywiste korzystanie z zasobów, podobnie jak za wodę, gaz, czy elektryczność. "Chmurą" jest zbiór serwerów i oprogramowania, dostępnych za pośrednictwem internetu.

d16t4kv

Podziel się opinią

Share
d16t4kv
d16t4kv