Trwa ładowanie...
d5o414q

IBnGR podniósł prognozę wzrostu PKB o 0,2 pkt do 3,3% na 2017 r.

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w tym roku 3,6%, a w kolejnym ma spowolnić do 3,3%, prognozuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR). W styczniu br. Instytut również spodziewał się wzrostu w tym roku na poziomie 3,6%, zaś na 2017 r. prognozował wzrost PKB o 0,2 pkt proc. niższy niż obecnie.

Share
d5o414q

"Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2016 roku wyniesie w Polsce 3,6%, co oznacza, że będzie ono takie samo jak w roku ubiegłym. Według prognozy Instytutu, kwartalne tempo wzrostu będzie dość ustabilizowane, przy czym w drugiej połowie roku może być nieco wyższe niż w pierwszej. Wzrost PKB wynosił będzie od 3,4% w drugim kwartale, do 3,8% w czwartym kwartale. W roku 2017 spodziewamy się nieco słabszej koniunktury makroekonomicznej w Polsce, choć PKB rósł będzie tylko nieco wolniej niż w bieżącym roku. Według prognozy IBnGR, wzrost gospodarczy w roku 2017 wyniesie 3,3%" - czytamy w raporcie Instytutu.

Według prognozy IBnGR, w 2016 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie o 5,2%. W tym samym czasie podobny wynik odnotuje sektor budowlany, gdzie wartość dodana wzrośnie o 5,6%. W sektorze usług rynkowych, mającym największy udział w tworzeniu PKB, wzrost wartości dodanej wyniesie w 2016 roku 3,4%. Pogorszenie koniunktury w roku 2017 widoczne będzie szczególnie w przemyśle, gdzie wartość dodana zwiększy się 4,5% oraz w usługach rynkowych - w tym sektorze prognozowany wzrost wynosi 3,2%. W sektorze budowlanym wzrost będzie także słabszy niż w roku 2016 (5,4%), ale różnica w porównaniu z rokiem bieżącym będzie mniejsza niż w przemyśle, wskazano w materiale.

Instytut szacuje, że tempo wzrostu popytu krajowego w 2016 roku wyniesie 3,4%, czyli tyle samo co w roku 2015.

"We dług prognozy Instytutu, spożycie indywidualne wzrośnie w tym czasie o 3,4%, między innymi za sprawą środków finansowych przekazanych w ramach programu 500+. Wartość nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się natomiast o 5,5%. Czynnikiem wspierającym inwestycje będą środki europejskie przeznaczone na finansowanie projektów infrastrukturalnych. W sektorze przedsiębiorstw spodziewamy się w najbliższych kwartałach wzrostu awersji do ryzyka i ograniczenia wydatków inwestycyjnych" - czytamy dalej.

d5o414q

Według IBnGR, w roku 2017 popyt krajowy rósł będzie wolniej (o 3,1%) przede wszystkim za sprawą wolniejszego wzrostu spożycia indywidualnego (o 3,1). Nakłady brutto na środki trwałe także rosły będą wolniej (o 5,4%), ale w tym wypadku różnica w stosunku do roku poprzedniego nie będzie znacząca.

Instytut spodziewa się też, że w tym roku spadek stopy bezrobocia będzie mniej wyraźny niż w roku ubiegłym - na koniec grudnia wyniesie ona 8,7%. Zaznacza jednocześnie, że byłby to najlepszy grudniowy wynik od roku 1990.

"Sytuacja zmieni się nieco w roku 2017, kiedy to na skutek spowolnienia wzrostu PKB oraz prawdopodobnych zwolnień pracowników, w istotnym z punktu widzenia rynku pracy, sektorze handlowym, bezrobocie ponownie zacznie rosnąć. Na koniec 2017 roku stopa bezrobocia wynieść może 9,2%. Trzeba jednak podkreślić, że mimo prognozowanego nieznacznego wzrostu bezrobocia w roku 2017, w ciągu najbliższych 5-6 kwartałów sytuacja na rynku pracy pozostawała będzie w bardzo korzystna" - napisano w raporcie.

Według prognozy IBnGR, w II kwartale ceny konsumpcyjne zmniejszą się średnio o 0,6% r/r, natomiast w III kwartale ich poziom będzie taki sam, jak rok wcześniej. Inflacja pojawi się dopiero w IV kwartale, kiedy to średni poziom cen wzrośnie o 0,7% r/r.

d5o414q

"Według prognozy Instytutu, w całym 2016 roku ceny zmniejszą się średnio o 0,2% w stosunku do roku poprzedniego. W 2017 roku średnioroczny poziom inflacji wyniesie natomiast 1,5%, a więc wzrost cen będzie nadal pozostawał poniżej celu inflacyjnego NBP" - czytamy dalej.

Według prognozy IBnGR, średni kurs euro w roku 2016 wyniesie 4,3 zł, a dolara 3,9 zł. W roku 2017 może mieć miejsce nieznaczna aprecjacja złotego - kursy wobec euro i dolara wynosić będą odpowiednio 4,1 zł oraz 3,8 zł.

(ISBnews)

d5o414q

Podziel się opinią

Share
d5o414q
d5o414q