Trwa ładowanie...
d24ufsu

IBSM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2015 r. (28/ ...

IBSM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2015 r. (28/2015)

Share
d24ufsu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-02
Skrócona nazwa emitenta
IBSM S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: ?NWZ?) na dzień 30 września 2015 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie. Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 14 września 2015 roku. Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych i projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez NWZ Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu. Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ibsmsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie / WZA.
Załączniki
Plik Opis
IBSM - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
IBSM - INFORMACJA O OGO?LNEJ LICZBIE GŁOSO?W.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów
IBSM - PROJEKTY UCHWAŁ.pdf Projekty uchwał NWZ
IBSM - Wzo?rpełnomocnictwoosoby fizycznej.pdf Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna
IBSM - Wzo?rpełnomocnictwoosoby prawnej.pdf Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna
IBSM - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby fizycznej).pdf Formularz do głosowania - osoba fizyczna
IBSM - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby prawnej).pdf Formularz do głosowania - osoba prawna

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | IBSM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | IBSM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-627 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. Naruszewicza | | 27/310 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 397 43 43 | | +48 22 397 43 44 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@ibsmsa.pl | | www.ibsmsa.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 701-015-01-53 | | 141599588 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Andrzej Malaga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu