Trwa ładowanie...
d3yv284
espi

IDEA TFI SA - wykaz informacji przekazywanych do publicznej widomości w roku 2011 (32/2012)

IDEA TFI SA - wykaz informacji przekazywanych do publicznej widomości w roku 2011 (32/2012)
Share
d3yv284

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEA TFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | wykaz informacji przekazywanych do publicznej widomości w roku 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Idea TFI SA na podstwie art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2011. Jednocześnie Zarząd Idea TFI SA podaje, iż wymienione informacje przekazane w formie raportów bieżących i okresowych dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej emitenta, natomiast oryginały dokumentów znajdują się w siedzibie emitenta - Złota 59, 00-120 Warszawa RB 1/2011 przystąpienie do systemu ESPI 16-02-2011 RB 2/2011 zakończenie oferty publicznej akcji Idea TFI S.A 16-02-2011 RB 3/2011 dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C i D oraz praw do akcji serii D IDEA TFI S.A. oraz rejestracja akcji IDEA TFI S.A. w KDPW S.A. 17-02-2011 RB 4/2011 wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii D
IDEA TFI SA 21-02-2011 RB 5/2011 K korekta raportu bieżącego nr 4/2011 - błąd literowy 21-02-2011 RB 6/2011 rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Idea TFI SA 22-02-2011 RB 7/2011 zmiana Statutu Idea TFI SA 23-02-2011 RB 8/2011 informacja o niepublikowaniu raportu za IV kwartał 2010 roku 25-02-2011 RB 9/2011 rejestracja akcji IDEA TFI SA w KDPW 25-02-2011 RB 10/2011 wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA serii D oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C i D 01-03-2011 RB 11/2011 komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji 01-03-2011 RB 12/2011 transakcje dealera na akcjach Spółki 03-03-2011 RB 13/2011 uzupełnienie raportu nr 12/2011 o załącznik 03-03-2011 RB 14/2011 otrzymanie zawiadomienia na podstawie art.. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 03-03-2011 RB 15/2011 wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI
SA na koniec lutego 2011 r. 07-03-2011 RB 16/2011 DM IDMSA będzie pełnił funkcję animatora dla akcji spółki 08-03-2011 RB 17/2011 transakcje dealera na akcjach Spółki 11-03-2011 RB 18/2011 transakcje animatora na akcjach Spółki 17-03-2011 RB 19/2011 terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. 18-03-2011 RB 20/2011 informacja w sprawie dywidendy za rok 2010 24-03-2011 RB 21/2011 transakcje animatora oraz dealera na akcjach Spółki 24-03-2011 RB 22/2011 ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA TFI SA wraz z projektami uchwał 25-03-2011 RB 22/2011 K ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA TFI SA wraz z projektami uchwał 10-05-2011 RB 23/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 30-03-2011 RB 24/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 04-04-2011 RB 25/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 04-04-2011 RB 26/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec marca 2011 r. 06-04-2011 RB 27/2011 Transakcje animatora i dealara
na akcjach Spółki 06-04-2011 RB 28/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 13-04-2011 RB 29/2011 Powołanie Zarządu IDEA TFI S.A. 19-04-2011 RB 30/2011 Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA 20 kwietnia 2011 roku 20-04-2011 RB 31/2011 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDEA TFI S.A. 20-04-2011 RB 32/2011 Wypłata dywidendy 20-04-2011 RB 33/2011 Powołanie Rady Nadzorczej IDEA TFI S.A. 21-04-2011 RB 34/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 21-04-2011 RB 35/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 29-04-2011 RB 36/2011 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 29-04-2011 RB 37/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 04-05-2011 RB 38/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 11-05-2011 RB 39/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 18-05-2011 RB 40/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 26-05-2011 RB 41/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 01-06-2011 RB
42/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec kwietnia i maja 2011 r. 06-06-2011 RB 43/2011 Transakcje animatora i dealara na akcjach Spółki 09-06-2011 RB 44/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 16-06-2011 RB 45/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 22-06-2011 RB 46/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 29-06-2011 RB 47/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 18-07-2011 RB 48/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 18-07-2011 RB 49/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 21-07-2011 RB 50/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 27-07-2011 RB 51/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 04-08-2011 RB 52/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec lipca 2011 r. 04-08-2011 RB 53/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 11-08-2011 RB 54/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 12-08-2011 RB 55/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 12-08-2011 RB 56/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 19-08-2011 RB 57/2011
Transakcje animatora na akcjach Spółki 24-08-2011 RB 58/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 01-09-2011 RB 59/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 07-09-2011 RB 60/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec sierpnia 2011 r. 07-09-2011 RB 61/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 14-09-2011 RB 62/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 20-09-2011 RB 63/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 21-09-2011 RB 64/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 28-09-2011 RB 65/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 07-10-2011 RB 66/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec września 2011 r. 07-10-2011 RB 67/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 12-10-2011 RB 68/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 20-10-2011 RB 69/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 26-10-2011 RB 70/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 02-11-2011 RB 71/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec października 2011 r. 07-11-2011 RB
72/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 10-11-2011 RB 73/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 14-11-2011 RB 74/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 16-11-2011 RB 75/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 24-11-2011 RB 76/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 30-11-2011 RB 77/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 07-12-2011 RB 78/2011 Wartość aktywów pod zarządzaniem IDEA TFI S.A. na koniec listopada 2011 r. 07-12-2011 RB 79/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 09-12-2011 RB 80/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 14-12-2011 RB 81/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 14-12-2011 RB 82/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki 21-12-2011 RB 83/2011 Informacja o zawarciu transakcji depozytowej 29-12-2011 Raport Data Raport Roczny za 2010 r. 21-03-2011 Sprawozdanie za III Q 2011 14-11-2011 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
634-236-39-73 276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Piotr Kukowski Prezes Zarządu
2012-04-10 Tomasz Bogutyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yv284

Podziel się opinią

Share
d3yv284
d3yv284