Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

IDEON S.A. - Zawieszenie obrotu akcjami (12/2015)

IDEON S.A. - Zawieszenie obrotu akcjami (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
IDEON S.A.
Temat
Zawieszenie obrotu akcjami
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd emitenta informuje, iż otrzymał Uchwałę Nr 402/02015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami emitenta do dnia 15 maja 2015 roku . Zawieszenie związane jest z nieopublikowaniem przez emitenta raportu skonsolidowanego w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r., co spowodowane było awarią techniczną i kwestiami organizacyjnymi emitenta, o czym emitent informował w raporcie bieżącym 10/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz 11/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zarząd emitenta informuje, że trwają obecnie prace nad sporządzeniem sprawozdania skonsolidowanego oraz badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@ideon.eu www.ideon.eu
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2015-05-05 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9