Trwa ładowanie...
d25zqs7
espi

IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (15/2012)

IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (15/2012)

Share
d25zqs7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGORIA TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 21 listopada 2012 roku Emitent powziął informację od Michelson Investments Limited (akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w wyniku zawartych w dniu 15 listopada 2012 roku transakcji na rynku NewConnect zbył akcje Emitenta, zmniejszając stan posiadania akcji Spółki do 0% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed zawarciem ww. transakcji, akcjonariusz posiadał 2.004.374 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 20,04 % kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 2.004.374 głosów, tj. 20,04 % łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25zqs7

| | | IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IGORIA TRADE S.A. | | usługi finansowe | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 389 67 03 | | +48 22 389 67 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.igoriatrade.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5252507681 | | 142942858 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25zqs7

Podziel się opinią

Share
d25zqs7
d25zqs7