Trwa ładowanie...
d1p1fqj

IGROUP - Otrzymanie przez Internet Group S.A. listu intencyjnego. (83/2010)

IGROUP - Otrzymanie przez Internet Group S.A. listu intencyjnego. (83/2010)

Share
d1p1fqj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 83 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie przez Internet Group S.A. listu intencyjnego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERNET GROUP S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 roku otrzymał list intencyjny od inwestora z Bliskiego Wschodu (dalej "Inwestor"). Publikacja nazwy i siedziby Inwestora została opóźniona przez Zarząd Emitenta do dnia 31 stycznia 2011 r. w trybie art. 57 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.Przedmiotem listu intencyjnego jest wyrażenie zainteresowania inwestycją w Internet Group S.A. i przedstawienie warunków tej inwestycji.Inwestor deklaruje:a) Wpłatę 15.000.000 pln na poczet spłaty wierzycieli pod warunkiem przekwalifikowania postępowania likwidacyjnego w postępowanie z możliwością zawarcia układu,b) Skup akcji Spółki do poziomu 50% akcji ogólnej liczby akcji Internet Group S.A. będących w obrocie giełdowym,c) Podniesienie kapitalizacji Spółki poprzez emisję akcji,Inwestor oczekuje:a) Redukcji minimum 50% zadłużenia całkowitego i rozłożenia spłaty na 5-6 lat,b)
Zabezpieczenia swojej wierzytelności na 100% majątku Spółki oraz Spółkach zależnych oraz wszystkich akcjach, które są zastawem lub własnością głównych udziałowców,c) Zagwarantowania prawa do przedstawienia Inwestora zastępczego w każdym czasie trwania inwestycji na warunkach ustalonych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2010-12-29 Rafał Radosław Rześny Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

Podziel się opinią

Share
d1p1fqj
d1p1fqj