Trwa ładowanie...
d1qrvlg
d1qrvlg
espi

IGROUP - Podpisanie listu intencyjnego przez Internet Group S.A. w upadłości układowej oraz Holon...

IGROUP - Podpisanie listu intencyjnego przez Internet Group S.A. w upadłości układowej oraz HolonGlobe sp. z o. o. (61/2011)
Share
d1qrvlg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-23
Skrócona nazwa emitenta
IGROUP
Temat
Podpisanie listu intencyjnego przez Internet Group S.A. w upadłości układowej oraz HolonGlobe sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka), działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 23 listopada 2011 r., Spółka podpisała list intencyjny z HolonGlobe sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (dalej: List Intencyjny). Strony Listu Intencyjnego stwierdzają, iż zgodnym ich zamiarem jest przejęcie w I kwartale 2012 r. części udziałów w kapitale zakładowym HolonGlobe sp. z o. o., spółce prowadzącej działalność gospodarczą w oparciu o komunikację elektroniczną. List Intencyjny określa ramowy scenariusz działań prowadzących do zawarcia umowy inwestycyjnej w terminie do dnia 31 marca 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
IGROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(022) 25 74 290 (0 22) 25 74 401
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d1qrvlg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2011-11-23 Mariusz Sperczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qrvlg

Podziel się opinią

Share
d1qrvlg
d1qrvlg