Trwa ładowanie...
d3sqnzi
espi

IGROUP - Wezwanie do podjęcia współpracy w celu należytego wykonania Porozumienia Inwestycyjnego ...

IGROUP - Wezwanie do podjęcia współpracy w celu należytego wykonania Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 14 października 2011 roku (100/2012)
Share
d3sqnzi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 100 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
IGROUP
Temat
Wezwanie do podjęcia współpracy w celu należytego wykonania Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 14 października 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 7 listopada 2012 r., Spółka otrzymała pisemne wezwanie ze strony Kvadratco Services Ltd., reprezentowaną przez pełnomocnika w osobie Pana Mariusza Sperczyńskiego, do podjęcia efektywnej i realnej współpracy w celu należytego wykonania Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 14 października 2011 roku, o zawarciu którego Spółka informowała raportem bieżącym Nr 50/2011. Pełnomocnik Kvadratco Services Ltd. wyszedł z propozycją odbycia spotkania z sygnatariuszami Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 14 października 2011 roku, celem odbycia negocjacji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Bartłomiej Gola Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sqnzi

Podziel się opinią

Share
d3sqnzi
d3sqnzi