Trwa ładowanie...
d4a21yl
espi

IGROUP - Wyrażenie zgody na wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych seri...

IGROUP - Wyrażenie zgody na wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawa poboru). (12/2013)
Share
d4a21yl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
IGROUP
Temat
Wyrażenie zgody na wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawa poboru).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze interes Spółki, wyraziła zgodę na wyłączenie w całości prawa pierwszeństwa objęcia niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawa poboru), uprawniających do złożenia zapisu na akcje Spółki emitowane w ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 8c ust. 1 Statutu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-01-25 Marek Zbrojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a21yl

Podziel się opinią

Share
d4a21yl
d4a21yl