Trwa ładowanie...
dv9g2ff

IGROUP - Zawarcie aneksu do porozumienia inwestycyjnego z dnia 14 października 2011 r. (69/2011)

IGROUP - Zawarcie aneksu do porozumienia inwestycyjnego z dnia 14 października 2011 r. (69/2011)

Share
dv9g2ff

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do porozumienia inwestycyjnego z dnia 14 października 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka)
, działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 20 grudnia 2011 r., podpisany został aneks (zwany dalej: Aneksem) do porozumienia inwestycyjnego zawartego w dniu 14 października 2011 r. przez Spółkę, Dom Maklerski IDM S.A., IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych, KVADTRATCO SERVICES LIMITED, Mariusza Sperczyńskiego, Jana Ryszarda Wojciechowskiego i Zarządcę Spółki (o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego oznaczonego numerem 50/2011 z dnia 14 października 2011 r.), zwanego dalej: Porozumieniem Inwestycyjnym. Aneks zmienia termin, z upływem którego nastąpić ma rozwiązanie Porozumienia Inwestycyjnego pod warunkiem definitywnego niewydania postanowienia sądu upadłościowego o zatwierdzeniu układu w postępowaniu
upadłościowym dotyczącym Spółki bądź nieuprawomocnienia się postanowienia tegoż sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki. Terminem, o którym mowa, jest zgodnie z Aneksem dzień 31 marca 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

| | | INTERNET GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IGROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022) 25 74 290 | | (0 22) 25 74 401 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@igroup.pl | | www.igroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2011-12-20 Mariusz Sperczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

Podziel się opinią

Share
dv9g2ff
dv9g2ff