Trwa ładowanie...
ddjk36f
espi
15-03-2013 18:10

IGROUP - Zlecenie nabycia akcji w kapitale zakładowym W Investments S.A. (53/2013)

IGROUP - Zlecenie nabycia akcji w kapitale zakładowym W Investments S.A. (53/2013)

ddjk36f
ddjk36f

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zlecenie nabycia akcji w kapitale zakładowym W Investments S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
informuje, że w dniu 15 marca 2013 roku Spółka zawarła z Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Dom Maklerski) umowę, której przedmiotem jest zlecenie Domowi Maklerskiemu nabycia w imieniu Domu Maklerskiego, ale na rzecz Spółki, 8.922.959 akcji na okaziciela serii A spółki W Investments S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 385403 (dalej: WISA), które to akcje stanowią 8,88% kapitału zakładowego WISA. Przedmiotowa umowa zakłada, iż akcje, o których mowa powyżej, zakupione zostaną po łącznej cenie 15.169.030,30 zł, tj. w cenie 1,70 zł za jedną akcję. Umowa, o której mowa, stanowi ponadto, iż: a) Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę ceny na rzecz podmiotów sprzedających akcje; b) Spółka zobowiązuje się zaspokoić wszystkie roszczenia podmiotów sprzedających związane z zapłatą ceny, o której mowa wyżej. Przedmiotowe umowa została uznana za znaczącą, gdyż ceny
nabycia, o której mowa w umowie, przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddjk36f

| | | INTERNET GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IGROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 116 66 66 | | 022 116 66 61 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@igroup.pl | | www.igroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-03-15 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddjk36f
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
ddjk36f