Trwa ładowanie...
d1ta5eh

IMAGIS - Oświadczenie banku w odniesieniu do umów kredytowych zawartych przez jednostkę zależną ( ... - EBI

IMAGIS - Oświadczenie banku w odniesieniu do umów kredytowych zawartych przez jednostkę zależną (2/2015)

Share
d1ta5eh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie banku w odniesieniu do umów kredytowych zawartych przez jednostkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 43/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. oraz raportu bieżącego Emitenta nr 44/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. niniejszym informuje, iż Emitent powziął informację o złożeniu przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?BZ WBK?) w stosunku do Emitenta oraz spółki GPS Konsorcjum Sp. z o.o. (?GPSK?), będącej spółką zależną od Emitenta oświadczenia dotyczącego następujących umów kredytowych: 1) Umowa o kredyt obrotowy z dnia 26.03.2012 r. 2) Umowa o kredyt na akredytywy z dnia 13.08.2014 r. Stosownie do treści oświadczenia BZ WBK, w związku z toczącymi się rozmowami, prowadzonymi przez BZ WBK oraz GPSK, podjętymi po złożeniu przez BZ WBK w dniu 2 grudnia 2014 r. oświadczenia o wypowiedzeniu obu wskazanych powyżej umów kredytowych, z których wynikające zobowiązania zostały poręczone przez Emitenta, do czasu zakończenia prowadzonych rozmów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia GPSK oraz
Emitenta (jako poręczyciela) oraz uzgodnienia planu spłaty zobowiązań kredytowych wobec BZ WBK, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2015 r., BZ WBK zawiesił wymagalność zobowiązań oraz odroczył datę spłaty wymagalnych zobowiązań wynikających z obu wskazanych powyżej umów kredytowych. BZ WBK zastrzegł jednocześnie, że wskazany termin może zostać jednostronnie przez BZ WBK skrócony ? poprzez złożenie wobec GPSK i Emitenta oświadczenia w tym zakresie. W takim przypadku skutek skrócenia terminu nastąpi z upływem drugiego dnia od daty doręczenia GPSK oświadczenia BZ WBK. BZ WBK zastrzegł również, że w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości GPSK, skutek zawieszenia wymagalności i odroczenia daty spłaty wierzytelności BZ WBK wobec GPSK wynikających ze wskazanych powyżej umów kredytowych, ustaje natychmiast. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ta5eh

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Berliński Wiceprezes Zarządu
Jerzy Cegliński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ta5eh

Podziel się opinią

Share
d1ta5eh
d1ta5eh