Trwa ładowanie...
d49e2dl
espi

IMAGIS S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (11/...

IMAGIS S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (11/2014)
Share
d49e2dl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
IMAGIS S.A.
Temat
Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Imagis S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 06.05.2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w związku z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Zawiadomienie dotyczy nabycia w dniu 6 maja 2014 roku 1 950 akcji Emitenta za łączną cenę 9 825,00 PLN przez Annę Trzeskowską ? Członka Zarządu Spółki. Akcje zostały nabyte w 14 zwykłych transakcjach sesyjnych: - 13 transakcji po cenie 5,04 zł, - 1 transakcja po cenie 5,03 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMAGIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMAGIS S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-460 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GÓRCZEWSKA 216
(ulica) (numer)
+48 (22) 638 41 86 +48 (22) 638 41 88
(telefon) (fax)
www.imagis.pl
(e-mail) (www)
522-24-67-014
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Marcin Niewęgłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49e2dl

Podziel się opinią

Share
d49e2dl
d49e2dl