Trwa ładowanie...

Imigranci coraz częściej wybierają Polskę jako miejsce do życia

Imigranci coraz częściej wybierają Polskę jako miejsce, w którym chcą pracować, płacić podatki i rozpocząć nowe życie. Nad Wisłą najchętniej chcą żyć Ukraińcy - to zdecydowana większość aplikujących o pracę cudzoziemców.

Share
Imigranci coraz częściej wybierają Polskę jako miejsce do życia
Źródło: © Gerhard Seybert - Fotolia.com
djhsf8h

25 lat po transformacji ustrojowej Polska nie jest już tylko krajem tranzytowym na drodze do bogatej Europy Zachodniej, lecz coraz częściej sama staje się docelowym miejscem migracji - podkreślają eksperci w podsumowaniu III Forum Roboczego ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych

Specjaliści oceniają, że związane jest to z rozwojem polskiej gospodarki, z drugiej zaś strony z masową emigracją Polaków po wstąpieniu naszego kraju do UE, a także z przyjętymi przez władze ułatwieniami w zatrudnianiu cudzoziemców.

djhsf8h

W 2006 roku wprowadzono tzw. procedurę uproszczoną, która daje pracodawcom możliwość powierzenia pracy obywatelowi jednego z 6 państw spoza Unii Europejskiej: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Pracodawca musi jedynie zgłosić chęć zatrudnienia takiej osoby w Powiatowym Urzędzie Pracy, wypełniając krótkie oświadczenie.

Magdalena Sweklej, wicedyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zauważa, że w konsekwencji zmian, między rokiem 2008 a 2013, liczba wydanych zezwoleń na pracę wzrosła z około 18 do ponad 39 tysięcy, a liczba rejestrowanych oświadczeń z 156 do około 235 tysięcy. Dane z 2014 roku wskazują na dalszy wzrost, przy czym około 50 proc. wydawanych zezwoleń i ponad 90 proc. oświadczeń dotyczy obywateli Ukrainy - dodaje.

Eksperci podkreślają też, że napływ imigrantów nie powoduje negatywnych efektów na polskim rynku pracy. Łukasz Olszta, doradca zawodowy pracujący na co dzień z cudzoziemcami, zauważa, że podejmują oni pracę w zawodach mniej atrakcyjnych dla Polaków bądź tam, gdzie liczą się ich unikatowe kompetencje np. biegłość językowa.

Starzejące się społeczeństwo i powstająca wyrwa demograficzna, spowodowana m.in. masową emigracją Polaków do państw zachodniej Europy, mogą - jak dodają eksperci - doprowadzić m.in. do niewydolności polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Dlatego imigranci mogą ten system uratować - są cenionymi pracownikami i bardzo często wnoszą na polski rynek pracy wysokie kwalifikacje.

djhsf8h

Podziel się opinią

Share
djhsf8h
djhsf8h