Trwa ładowanie...
d4jh7cp

IMPEL - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (5/2015)

IMPEL - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (5/2015)

Share
d4jh7cp

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art.395 w zw. z art.399 §1, art.402, art.402 1 i art.402 2 k.s.h. oraz §21 Statutu, zwołuje na dzień 25 kwietnia 2015 roku, na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzanie, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118. Pełną treść ogłoszenia o ZWZ wraz z porządkiem obrad oraz opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Impel S.A. przekazuje projekty uchwał ZWZ, które mają być przedmiotem obrad, i które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki (załącznik nr 2) oraz uchwały Rady podjęte przez organ na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 roku (załącznik nr 3). Pełny tekst dokumentacji, który ma być przedstawiony ZWZ wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.impel.pl, zakładka Relacje Inwestorskie) od dnia zwołania Zgromadzenia. Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących ZWZ
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza. Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 1 i 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zal1ogloszenieZWZ_ISA.pdf | Ogłoszenie Zarządu Impel S.A. o zwołaniu ZWZ | | | | | | | | | |
| | zal2_projektyuchwalZWZ_ISA.pdf | Projekty uchwał ZWZ | | | | | | | | | |
| | zal3_uchwały RN.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej Impel S.A. z dnia 24 marca 2015 roku | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jh7cp

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEL SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEL | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 53-111 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Ślężna | | 118 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 071 7809403 | | 071 78 09 679 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | cok@impel.pl | | www.impel.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 899-01-06-769 | | 006318849 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jh7cp

Podziel się opinią

Share
d4jh7cp
d4jh7cp