Trwa ładowanie...
d4iv6a2

IMPEL - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)

IMPEL - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)

Share
d4iv6a2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku, które przedstawiają się następująco:1. Raporty kwartalne (prezentacja śródrocznych raportów finansowych w formie skróconego sprawozdania finansowego i wybranych danych objaśniających zgodnie z MSR 34):-skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2011 roku: 12 maja 2011 roku.-skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2011 roku: 14 listopada 2011 roku.Spółka rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2010 roku (§ 102 ust. 1 RMF GPW)
oraz za II kw. 2011 roku (§ 101 ust. 2 RMF GPW).2. Raporty roczne:-raport roczny jednostkowy Impel S.A. za 2010 rok: 21 marca 2011 roku.-raport roczny skonsolidowany Grupy Impel za 2010 rok: 21 marca 2011 roku.3. Raport półroczny (prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z §87 ust. 4 RMF GPW):-skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011
roku: 30 sierpnia 2011 roku.Podstawa prawna:RMF GPW §103 ust. 1 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

Podziel się opinią

Share
d4iv6a2
d4iv6a2