Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

IMPERA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (1/2015)

IMPERA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod nazwą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a (zwany dalej, jako Spółka) działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku (?Rozporządzenie?) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015: Raport roczny za 2014 rok ? 20 marzec 2015 Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok ? 20 marzec 2015 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 ? 15 maj 2015 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 ? 28 sierpień 2015 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 ? 16 listopad 2015 Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka w 2014 roku nie będzie publikowała oddzielnego raportu okresowego za IV kwartał 2014 oraz II kwartał 2015.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPERA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 22A
(ulica) (numer)
22 378 55 50 22 378 55 51
(telefon) (fax)
biuro@imperasa.pl www.imperasa.pl
(e-mail) (www)
526-10-29-979 010965971
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2015-01-27 Adam Rogaliński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar