Trwa ładowanie...
d191hf9
espi
15-03-2013 16:54

IMPERA - ustanowienie zastawów rejestrowych (25/2013)

IMPERA - ustanowienie zastawów rejestrowych (25/2013)

Share
d191hf9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ustanowienie zastawów rejestrowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka pod nazwą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 (zwana dalej " Spółka"), informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymała od pełnomocnika Spółki postanowienia Sądu dotyczące ustanowienia zastawów rejestrowych na aktywach, które łącznie stanowią aktywa znacznej wartości. Zastawy zabezpieczają obligacje serii J o emisji których Spółka informowała w grudniu 2012 roku. Poniższe zastawy rejestrowe zostały ustanowione przez Spółkę na rzecz Copernicus Securities S.A. : 1. Zastaw rejestrowy na 579 999 akcjach niezdematerializowanych na okaziciela spółki Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 8,48% udziału w kapitale zakładowym i głosach spółki Dominium S.A. o łącznej wartości nominalnej 579 999. Aktywa te stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych wynosi na 30.09.2012 - 5. 052 tyś. Ustanowienie zastawu rejestrowego nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod poz.
2335921. 2. Zastaw rejestrowy na 706.000 akcjach niezdematerializowanych imiennych spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, stanowiących 5,72% udziału w kapitale zakładowym i głosach spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A. o łącznej wartości nominalnej 353 000. Aktywa te stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych wynosi na 30.09.2012 - 6.742 tyś. Ustanowienie zastawów rejestrowych nastąpiło na podstawie postanowień Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod poz. Odpowiednio: 2336907; 2337403. Przedmiotowe aktywa (będące przedmiotem zastawów) zostały uznane za aktywa znacznej wartości , gdyż mają łączną wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d191hf9

| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Adam Wojacki Cezary Gregorczuk Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d191hf9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d191hf9
d191hf9