Trwa ładowanie...
d3zorcq
d3zorcq
espi

IMPEXMET - Jednolity tekst Statutu Impexmetal S.A. (28/2011)

IMPEXMET - Jednolity tekst Statutu Impexmetal S.A. (28/2011)
Share
d3zorcq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Jednolity tekst Statutu Impexmetal S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Impexmetal S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 19 lipca 2011 roku uchwaliła jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 6 czerwca 2011 r., wpisane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2011 roku, Syg. akt. WA.XII.NS-Rej. KRS/016645/11/332 Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 2b RO
Załączniki
Plik Opis
Jt. Statutu Impexmetal SA. 19.07.2011.pdf Jednolity tekst Statutu Impexmetal S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Jerzy Popławski Członek Zarządu
2011-07-19 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zorcq

Podziel się opinią

Share
d3zorcq
d3zorcq