Trwa ładowanie...
dp2u1e1

IMPEXMET - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych (49/2013)

IMPEXMET - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych (49/2013)

Share
dp2u1e1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż w dniu 18 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. wybrała firmę Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 do: - przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Impexmetal S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Impexmetal za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku, - badania sprawozdania jednostkowego Impexmetal S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Impexmetal za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Umowa z firmą Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zostanie zawarta na okres badania sprawozdań za 2013 rok. Spółka korzystała z usług wyżej wymienionego audytora w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2006 ? 2007 i 2009- 2012. Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w
Statucie Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 RO | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2u1e1

| | | IMPEXMETAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2u1e1

Podziel się opinią

Share
dp2u1e1
dp2u1e1