Trwa ładowanie...
d4ee65t
d4ee65t
espi

IMPEXMET - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki (26/2011)

IMPEXMET - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki (26/2011)
Share
d4ee65t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-07
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż w dniu 7 lipca 2011 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, iż spółka Boryszew ERG S.A., będąca w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit a) osobą blisko związaną z ww. osobą zobowiązaną w dniu 28 czerwca 2011 roku dokonała transakcji zbycia 9 774 213 sztuk akcji Impexmetal S.A., po średniej cenie 1,57 zł za jedną akcję. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2011-07-07 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ee65t

Podziel się opinią

Share
d4ee65t
d4ee65t