Trwa ładowanie...
d4byqnn

IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie udziału (119/2010)

IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie udziału (119/2010)

Share
d4byqnn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 119 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Impexmetal S.A. informuje, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, że w dniu 28 grudnia 2010 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik otrzymał zawiadomienie od spółki od niego zależnej Alchemia S.A. z informacją o dokonaniu w dniu 20 grudnia 2010 roku sprzedaży przez spółkę zależną od Spółki Alchemia S.A. 1.000.000 sztuk akcji Impexmetal S.A.Powyższa transakcja spowodowała zmianę jego udziału o 1% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Impexmetal S.A.Dnia 19 grudnia 2010 roku udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w spółce Impexmetal S.A. wynosił bezpośrednio oraz pośrednio poprzez podmioty od niego zależne 103.442.631 sztuk akcji i stanowiło to 51,72 % udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 103.442.631 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 51,72 % ogólnej liczby głosów na WZ.Na dzień dzisiejszy Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem poprzez podmioty od niego zależne 102.436.631 sztuk akcji Impexmetal S.A., stanowiących 51,22 %
udziału w kapitale zakładowym.Posiadane akcje dają 102.436.631 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,22% ogólnej liczby głosów na WZ. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Jerzy Popławski Członek Zarządu
2010-12-29 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn