Trwa ładowanie...
dqpu96j
espi
15-03-2013 08:44

INBOOK S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki InBook S.A. (1/2013)

INBOOK S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki InBook S.A. (1/2013)

Share
dqpu96j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INBOOK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki InBook S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w dniu 14 marca 2013 r. powziął informacje, otrzymując w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach, od Pana Mariusza Dąbrowskiego ("Zawiadamiający"), akcjonariusza InBook S.A. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia ww. akcjonariusz zmniejszył dotychczasowy stan posiadania udziału poniżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów Spółki InBook S.A. poprzez sprzedaż w dniu 12 marca 2013 r. 300.000 akcji. Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 1.320.000 akcji , co stanowiło 21,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki co uprawniało do wykonywania 1.320.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu InBook S.A. Po zbyciu ww. akcji, Zawiadamiający posiada 1.020.000 akcji, co stanowi 16,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonywania 1.020.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu InBook S.A. Jednocześnie
Akcjonariusz informuje ,iż dalsza zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu InBook S.A. , w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia , w celu realizacji korzyści ekonomicznych ze zbycia lub wzrostu akcji, będzie zależała od sytuacji ekonomicznej na rynku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqpu96j

| | | INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INBOOK S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-520 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Osiedle Robotnicze | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 268 64 05 | | (32) 268 64 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6292195774 | | 277501658 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Paulina Raciborska Wiceprezes Paulina Raciborska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqpu96j
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dqpu96j
dqpu96j