Trwa ładowanie...
d2w6qgg
d2w6qgg
espi

INC - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (14/2015)

INC - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (14/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2w6qgg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
INC
Temat
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, który nie wyraził zgody na publikację danych osobowych, o nabyciu akcji INC S.A. Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. nabył, w transakcjach sesyjnych zwykłych, 90.000 sztuk akcji INC S.A. w cenie 2,80 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INC Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-830 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krasińskiego 16
(ulica) (numer)
061 851 86 77 061 851 86 77
(telefon) (fax)
biuro@incsa.pl incsa.pl
(e-mail) (www)
778-10-24-498 630316445
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2w6qgg

Podziel się opinią

Share
d2w6qgg
d2w6qgg