Trwa ładowanie...
d35joux

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan we IX ponownie spadł - roczny do 49 pkt., kwartalny do 50 pkt.

11.10. Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan we wrześniu ponownie spadł - indeks roczny do 49 pkt., a kwartalny do 50 pkt. - podała PKPP Lewiatan we wtorkowym komunikacie....

Share
d35joux

11.10. Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan we wrześniu ponownie spadł - indeks roczny do 49 pkt., a kwartalny do 50 pkt. - podała PKPP Lewiatan we wtorkowym komunikacie. Zdaniem autorów raportu, należy się spodziewać stopniowego osłabienia gospodarki w czwartym kwartale tego roku., a wzrost PKB w tym roku wyniesie ok. 4 proc.

"Pogorszenie oczekiwań dynamiki wzrostu gospodarczego nie ma widocznego uzasadnienia w wewnętrznej sytuacji gospodarki i jej czynników fundamentalnych, a jest wyłączną reakcją na pogarszającą się sytuację na rynkach międzynarodowych pod wpływem rozwijającego się kolejnego kryzysu finansowego" - napisano w komunikacie.

"Polska gospodarka jest jednak na razie na tyle rozpędzona, że wyhamowanie na skutek reakcji na globalne spowolnienie może przyjść z pewnym opóźnieniem, stąd redukcja indeksu na ten rok jest stosunkowo niewielka, sugerująca utrzymanie tempa rocznego wzrostu ok. 4 proc." - dodano.

d35joux

Z badania wynika, że indeks półroczny stracił trzy punkty i wynosi 48 pkt.

"Utrzymała się dwu-punktowa różnica między nim a indeksem kwartalnym na korzyść tego ostatniego, co oznacza oczekiwane stopniowe osłabienie w IV. kwartale w stosunku do trzeciego. Jest to już drugie wyraźne obniżenie notowań indeksu w ciągu minionego kwartału, wskazujące na stopniowe pogorszenie oczekiwań dynamiki wzrostu gospodarczego w tym roku" - napisano.

Z badania wynika również, że indeks popytu globalnego, w ujęciu kwartalnym po uprzednim wzmocnieniu obecnie obniżył się o pięć punktów do 53 pkt., a indeks roczny zniżkował o trzy punkty do 55 pkt.

"Indeksy finansów zarówno kwartalny, jak i roczny uległy jako jedyne poprawie, co oznacza, że mimo spodziewanego pogorszenia koniunktury kondycja finansowa przedsiębiorstw jest dobra, zarówno pod względem płynności, jak i rentowności. Indeks kwartalny podniósł się o jeden punkt do 48 pkt., a indeks roczny nawet o dwa punkty do 47 pkt." - napisano.

d35joux

Indeks makroekonomiczny uległ korekcie w dół o dwa punkty do 45 pkt. w ujęciu kwartalnym i o cztery punkty do 42 pkt. w ujęciu rocznym.

"Indeks wpływu czynników politycznych kwartalny osłabił się o kolejny jeden punkt do 45 pkt., natomiast indeks roczny stracił trzy punkty spadając do 47 pkt., czyli oba indeksy znalazły się ponownie poniżej połowy skali. To oznacza perspektywę pogorszenia rozwoju sytuacji na scenie politycznej, głównie w krótszym horyzoncie czasowym" - dodano.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie. (PAP)

nik/ jtt/

d35joux

Podziel się opinią

Share
d35joux
d35joux