Trwa ładowanie...
d1d2qgw
d1d2qgw
espi

INDOS - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst o ... - EBI

INDOS - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii. (2/2015)
Share
d1d2qgw
CATALYST
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, uchwałą nr 287/2015 podjętą w dniu 25 marca 2015R, postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 6.000 (sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii I spółki INDOS SA, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Przedmiotowa uchwała Zarządu GPW, weszła w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: Par.4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Załączniki
Plik Opis
UchwalaGPWzdn25.03.2015-wprowadzenieobligacjiINDOS_SA-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d1d2qgw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ireneusz Glensczyk Prezes Zarządu
Andrzej Wernicke Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1d2qgw

Podziel się opinią

Share
d1d2qgw
d1d2qgw