Trwa ładowanie...
d4csj8w

IndygoTech Minerals S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (17/2015)

IndygoTech Minerals S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (17/2015)

Share
d4csj8w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
IndygoTech Minerals S.A.
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, iż w dniu 27 marca 2015 roku Pan Dariusz Janus ? Prezes Zarządu Emitenta poinformował o nabyciu 673.573 akcje Emitenta, po cenie 0,80 zł za każdą akcję. Transakcja została dokonana w dniu 27 marca 2015 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jednocześnie Pan Dariusz Janus poinformował, iż przed ww. transakcją posiadał 10.414.158 akcji Emitenta, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 10.414.158 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 19,91% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Po ww. transakcji Pan Dariusz Janus posiada 11.087.731 akcji, stanowiących 21,20% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 11.087.731 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 21,20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4csj8w

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-549 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piękna | | 11 lok 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 629 12 47 | | +48 22 201 21 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@lstcapital.pl | | www.lstcapital.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Dariusz Janus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4csj8w

Podziel się opinią

Share
d4csj8w
d4csj8w