Trwa ładowanie...
d8ftlt9
espi

INDYKPOL SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną (3/2012)

INDYKPOL SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną (3/2012)

Share
d8ftlt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Indykpol S.A. informuje, że w dniu 24 stycznia 2012r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538). Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w dniach od 13 do 18 stycznia 2012 roku nabył 1200 akcji zwykłych na okaziciela Indykpol S.A. po średniej cenie 42,00 zł za 1 akcję. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym. Równocześnie osoba zobowiązana stosownie do § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. z dnia 23 listopada 2005 r.) przekazała informację o transakcjach na akcjach Indykpol SA, zawartych w roku 2011, a nie przekraczających równowartości 5.000 euro. Zawiadomienie
dotyczy nabycia przez tę osobę w dniu 23 września 2011 roku 79 akcji Spółki po cenie 38 zł za 1 akcję. Osoba zawiadamiająca jest zobowiązana do przekazania informacji o zawartych transakcjach na akcjach Indykpol S.A. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Indykpol S.A. informs that on January 24, 2012 has received information on the basis of an article 160 of an Act on Trading in Financial Instruments of July 29, 2005 (Journal of Law of 2005 r. no 183 item 1538).Pursuant to the content of above mentioned notification, the Supervisory Board Member informed that acquired 1200 common shares of Indykpol S.A. at an average price of 42,00 zlotys per one share, between 13 January to 18 January, 2012. The transactions has been concluded on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange at the ordinary session.Simultaneously, the obliged person, in connection with §2 (5) of the Decree by the Minister of Finance of November 15, 2005 on passing and making accessible information on certain transactions in financial instruments and rules of making and conducting lists of persons having access to certain confidential information (Journal of Laws No. 229, item 1950), informed about transactions of purchase Indykpol’s shares in 2011, the value
of which did not exceed 5,000 EUR. Information concerned the purchase of 79 shares of Indykpol SA at the price of 38 PLN per one share on September 23, 2011.The announcing person is obliged to provide information concerning contracted transactions in Indykpol’s shares due to the fact that holds the position of the Member of the Company’s Supervisory Board. The obliged person did not agree to make public personal details.The basis of the law: article 160 item 4 of law of circulation – information about transaction of persons having an access to confidential t information | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

| | | INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INDYKPOL SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10-370 | | Olsztyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jesienna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 089 5262222 | | 089 5262223 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@indykpol.pl | | www.indykpol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 739-020-20-56 | | 510523536 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Piotr Kulikowski Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

Podziel się opinią

Share
d8ftlt9
d8ftlt9