Trwa ładowanie...
d4fq0mp

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d4fq0mp

BOGDANKA

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 3Q.
BM BPH Opublikowane wyniki są zbieżne z oczekiwaniami rynkowymi. Skonsolidowane przychody Bogdanki w 3Q wyniosły 485,7 mln zł (+71% r/r), zgodnie z konsensusem na poziomie 486 mln zł. Wynik operacyjny grupy wzrósł o przeszło 300% r/r, do poziomu 126 mln zł, co również okazało się wartością zbieżną z oczekiwaniami rynkowymi (125,1 mln zł). Istotny wzrost EBIT jest pochodną uruchomienia wydobycia w Polu Stefanów (10.2011 r.), a co za tym idzie dodatkowego wolumenu węgla przeznaczonego do sprzedaży (w okresie 1-3Q 2012 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2011, wydobycie węgla handlowego wzrosło o 58,29% i wynosiło 6 067,61 tys. ton). Skonsolidowana EBITDA wzrosła o blisko 170% r/r, do 202 mln zł (przy konsensusie wynoszącym 201 mln zł). Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 104 mln zł zysku (+300% r/r), co stanowi wartość o 2,7% wyższą od średniej oczekiwań na poziomie 101,2 mln zł. Narastająco, po 3Q br. grupa wypracowała 277 mln zł zysku netto (+214% r/r), 339 mln zł EBIT (+233% r/r) przy
przychodach na poziomie 1 392 mln zł (+61% r/r). Skonsolidowane przepływy z działalności operacyjnej po 3Q wzrosły o 127% r/r, do poziomu 540 mln zł. /konsensus PAP/

TVN GK

opublikowała wyniki za 3Q 2012 r. Przychody w wyniosły 310,9 mln zł, EBIT 66,7 mln zł a zysk netto 61,8 mln zł.
BM BPH Przychody ze sprzedaży w 3Q spadły o 7,4% r/r a w pierwszych dziewięciu miesiącach roku o 5,5% r/r. Spadek ten wynikał głównie ze spadku przychodów z reklamy oraz ze spadku przychodów ze sponsoringu. Spadki zostały częściowo skompensowane wzrostem przychodów z tytułu udzielania licencji operatorom sieci telewizji kablowych i satelitarnych platform cyfrowych. Włączając wyniki platformy ‘n’ i Onet przychody wzrosłyby w 3Q do 570,41 mln zł. Zysk operacyjny w kwartale wzrósł o 2,4% r/r, w trzech kwartałach o 18% r/r. Włączając wyniki platformy ‘n’ i Onet zysk na działalności operacyjnej wzrósłby do 77,59 mln zł. W 3Q zysk EBITDA wzrósł o do 84,68 mln zł z 80,99 mln zł w analogicznym okresie 2011 r. Spółka osiągnęła zysk dla akcjonariuszy jednostki dominującej w porównaniu ze stratą w analogicznym okresie w 2011 r. Wzrost ten wynika głównie z dodatnich różnic kursowych w porównaniu do ujemnych różnic kursowych na poziomie 332,58 mln zł w analogicznym okresie 2011 r. Konsensus rynkowy /PAP/ zakładał
osiągnięcie przychodów kwartalnych na poziomie 309,5 mln zł, EBIT 5,9 mln zł i zysku netto 55,8 mln zł. Wyniki okazały się lepsze od oczekiwań rynku. Dodatkowo spółka poinformowała, że podtrzymuje prognozy dotyczące rynku reklamowego. Spodziewa się, że wartość rynku reklamy telewizyjnej w 2012 r. w stosunku do roku 2011 spadnie o 6-9%. Spółka podtrzymuje również prognozę jednocyfrowego wzrostu reklamy w segmencie internetu.

d4fq0mp

ING

Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za III kwartał.
BM BPH W minionym kwartale wynik odsetkowy wzrósł o 8% r/r do kwoty 515,5 mln zł, co minimalnie przewyższało konsensu rynkowy wg PAP, zakładający wynik w kwocie 511,2 mln zł. Z kolei wynik prowizyjny spadł o 3,9% r/r do 251,2 mln zł, co było zgodne z oczekiwaniami inwestorów. W III kwartale koszty działania banku wzrosły o 7,7% r/r do 454,2 mln zł, przy czym rynek zakładał poziomu 460 mln zł. Bank dokonał znacząco wyższych odpisów na utratę wartości aktywów finansowych, które w minionym kwartale wyniosły 82,6 mln zł (vs 27,1 mln zł w III kwartale roku ubiegłego). Saldo rezerw było jednak niższe, niż oczekiwania rynku w kwocie 90,5 mln zł. Na poziomie zysku brutto spółka wypracowała 252,7 mln zł (spadek o 8,6% r/r), a na poziomie netto zysk przekroczył 203 mln zł. W obu przypadkach wynik był gorszy, niż przed rokiem, jednak inwestorzy spodziewali się niższych wartości. Konsensus rynkowy dla wyniku netto wskazywał na 198,3 mln zł. Współczynnik wypłacalności banku (nadzorczy) na koniec III kwartału wyniósł
13,67%, wobec 11,92% na koniec 2011 r.

BGŻ

Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za III kwartał.
BM BPH W minionym kwartale wynik odsetkowy wzrósł o 14,9% r/r do kwoty 262,6 mln zł. Wynik prowizyjny wzrósł o 11,6% r/r do 77,3 mln zł. W III kwartale ogólne koszty administracyjne wzrosły o 11,8% r/r do 231,1 mln zł. Bank dokonał znacząco wyższych odpisów, które w minionym kwartale wyniosły 74 mln zł (wzrost o 34,4% r/r). Na poziomie zysku operacyjnego spółka wypracowała 50,8 mln zł (wzrost o 19,8% r/r), a na poziomie netto zysk osiągnął kwotę 38,2 mln zł (spadek o 5,9% r/r). Współczynnik wypłacalności banku na koniec III kwartału wyniósł 11,4%, wobec 9,7% na koniec 2011 r.

d4fq0mp

CIECH

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 3Q.
BM BPH Wyniki chemicznej grupy odbiegają in minus od oczekiwań rynkowych. Skonsolidowane przychody wzrosły do 1 065 mln zł z 1 018 mln zł rok wcześniej (+4,6% r/r), co nieznacznie przebiło konsensus, zakładający wzrost obrotów do poziomu 1 055 mln zł. EBIT grupy spadł do 22,8 mln zł z 33 mln zł przed rokiem (-31% r/r) i był niższy od oczekiwań na poziomie 30,8 mln zł. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała w 3Q 23,3 mln zł straty przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec konsensusu na poziomie +0,3 mln zł. Rok wcześniej grupa zanotowała zysk netto w wysokości 8,1 mln zł. Negatywny wpływ na wyniki miały utrzymujące się znaczne koszty obsługi zadłużenia zewnętrznego. Narastająco, po 3Q Ciech wypracował 360,7 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, 208,6 mln zł straty na poziomie EBIT przy przychodach na poziomie 3 357 mln zł. /konsensus PAP/

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS

Spółka liczy na powtórzenie w 4Q wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2011 r. Spółka na dywidendę za 2012 r. chce przeznaczyć co najmniej połowę wypracowanego zysku, ale ostateczna wysokość wypłaty będzie uzależniona od potencjalnych przejęć. Asseco BS prowadzi obecnie prace nad akwizycją dwóch spółek, jednej polskiej i jednej zagranicznej, a informacje na temat finalizacji jednego z projektów mogą pojawić się w pierwszym kwartale 2013 r.
*BM BPH *W 4Q 2011 spółka wypracowała 8,7 mln zł zysku netto, co uwzględniając osiągnięte po 3Q br. 17,7 mln zł zysku, zapewniłoby wynik netto na poziomie ~ mln zł (-11% r/r), co implikuje bieżącą wycenę przy P/E’12=12,4

d4fq0mp

WOJAS

Skonsolidowane przychodów w październiku wyniosły 21,8 mln zł (+8,6% r/r). Narastająco, po 10 miesiącach br. przychody grupy wyniosły 134,4 mln zł (+18,1% r/r).

AGORA

OFE PZU (wraz z DFE PZU) zwiększył zaangażowanie do poziomu 7,48% udziału w KZ (5,60% udziału w głosach na WZA) z poziomu 6,63% udziału w KZ i 4,96% w głosach na WZA poprzednio.

GANT

Członek zarządu Ganta Luiza Berg powiedziała, że można przyjąć, że w czwartym kwartale strata grupy będzie zbliżona do tej z trzeciego kwartału, gdy sięgnęła 13 mln zł. /Parkiet/

d4fq0mp

Podziel się opinią

Share
d4fq0mp
d4fq0mp