Trwa ładowanie...
d1pymsz

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d1pymsz

BOGDANKA
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 1Q 2012 r.
*BM BPH *Węglowa grupa zaprezentowała imponującą progresję wyników, przebijając przy okazji oczekiwania rynkowe. Przychody GK w 1Q 2012 r. wzrosły o 54% r/r do poziomu 477,3 mln zł, podczas gdy rynek zakładał obroty o 10 mln zł niższe. Skonsolidowany wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 119 mln zł (+173% r/r) przy konsensusie rynkowym na poziomie 114 mln zł. EBITDA grupy wzrosła o 156% r/r do poziomu 199 mln zł. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 99,2 mln zł zysku (+176% r/r) przy konsensusie na poziomie 90 mln zł. Wysoka progresja wyników jest pochodną uruchomienia wydobycia w Polu Stefanów (październik 2011 r.) i dodatkowego wolumenu węgla przeznaczonego do sprzedaży. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły z 77,6 mln zł (w 1Q 2011 r.) do 202,7 mln zł w 1Q 2012 r., głównie za sprawą wzrostu wolumenu sprzedaży węgla. Spółka podała, że w 1Q 2012 r. wydobycie węgla handlowego wzrosło o 64,9% r/r i wynosiło 2,18 mln ton. Sprzedaż węgla wzrosła o 44,4% r/r do 2,08 mln ton.
Zapasy wzrosły do 125,6 tys. ton z 27,85 tys. ton na koniec 2011 r. Sprzedaż węgla wyniosła w 1Q 2012 r. 462,3 mln zł i stanowiła w tym okresie 96,87%. przychodów grupy. /konsensus PAP/

INGBSK
Bank opublikował skonsolidowane wyniki za I kwartał.
BM BPH W pierwszym kwartale br. bank zwiększył wynik odsetkowy o 18,1% r/r do 513,5 mln zł. Rynek oczekiwał tego wyniku w wysokości 489,9 mln zł. Z kolei wynik prowizyjny zmniejszył się o niespełna 2% r/r i wyniósł 247 mln zł i był o 2,3 mln zł niższy niż konsensus rynkowy. W okresie pierwszego kwartału koszty działania banku wzrosły o 13,8% r/r i wyniosły 464,9 mln zł (rynek oczekiwał kwoty 430 mln zł). Bank dokonał odpisów na utratę wartości w wysokości 64,3 mln zł, co stanowi wzrost o 1/8 w ujęciu rocznym i jest zgodne z oczekiwaniami rynku. Na poziomie zysku netto odnotowano wzrost o 27,8% r/r do kwoty 271,5 mln zł. Wynik ten jest mocno zaskakujący, gdyż rynek oczekiwał zysku netto o 51,2 mln zł niższego. Na koniec I kwartału współczynnik wypłacalności banku wzrósł do 13,08% z 12,28% na koniec 2011 roku oraz z 12,74% na koniec marca 2011 r.

AZOTY TARNÓW
Spółka opublikowała sprawozdanie za 1Q 2012.
BM BPH Przychody chemicznego koncernu w 1Q 2012 wyniosły 1 906 mln zł (+88% r/r), co okazało się wartością zbieżną z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 1 953 mln zł. Oczekiwania rynkowe przebiły natomiast wynik operacyjny oraz wynik netto. Skonsolidowany EBIT wzrósł r/r o 108% wyniósł 240,7 mln zł. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 178 mln zł, co oznacza wzrost o 94% r/r. EBITDA grupy wzrosła o 97% r/r do poziomu 301 mln zł. Przepływy z działalności operacyjnej wzrosły 1Q 2012 r. do poziomu 198 mln zł z 105 mln zł przepływów wykazanych rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży w segmencie tworzyw w 1Q 2012 r. wyniosły 324,5 mln zł, (+99,5% r/r). Przychody w segmencie nawozów (posiadającym największy udział w przychodach i zyskach grupy) wyniosły 1 083 mln zł, co oznacza wzrost o 299,1% r/r. Zysk operacyjny segmentu tworzywa wyniósł 49,2 mln zł. Segment Nawozy pokazał 127,3 mln zł zysku. 20,38 mln zł zysku operacyjnego grupa wypracowała w segmencie Alkohole Oxo. /konsensus PAP/

EUROTEL
WZA spółki zadecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2011 r. w wysokości 1,50 zł na akcję. Datę ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 21 maja 2012 roku a dzień wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2012 r.
BM BPH Wypłata dywidendy w wysokości 1,50 zł na akcję oznacza yield na poziomie 9,0% brutto.

d1pymsz

INTERCARS
Przychody GK w kwietniu 2012 r. wyniosły 219,9 mln zł (+3,2% r/r). Narastająco, po czterech miesiącach br. skonsolidowane przychody wyniosły 793,7 mln zł (+7,0% r/r).

DEBICA
Rada nadzorcza spółki postanowiła zaproponować ZWZA przyjęcie propozycji złożonej przez zarząd spółki, tj. przeznaczenia kwoty 45 411 047,50 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 3,29 zł na każdą akcję oraz przeznaczenia kwoty 45 384 298,27 zł na kapitał rezerwowy spółki z możliwością wypłaty w latach przyszłych.
BM BPH Proponowana dywidenda w kwocie 3,29 zł oznacza stopę dywidendy w wysokości 6,3%.

KALENDARIUM Z DNIA 2012-05-09 Dane makro

Polska *– decyzja ws. stóp procentowych;
*
08:00 Niemcy
– bilans handlu zagranicznego s.a. za marzec (poprzednio: 13,6 mld EUR, konsensus: 13,5 mld USD);
16:00 Polska – komunikat po posiedzeniu RPP;
16:00 USA – zapasy hurtowników za marzec (poprzednio: 0,9% m/m, konsensus: 0,6% m/m);
*16:30 USA *– tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio: 2,8 mln brk);

Wydarzenia w spółkach

Bogdanka *– publikacja skonsolidowanego raportu za 1Q 2012 r.;
*
Aplisens *– publikacja skonsolidowanego raportu za 1Q 2012 r.;
*
Barlinek *– ostatni dzień notowań a GPW praw poboru akcji serii M;
*
BGŻ *– publikacja skonsolidowanego raportu za 1Q 2012 r.;
*
Centrum Klima
– wypłata dywidendy 0,50 zł a akcję;
Ferrum *– WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 r.;
*
ING BSK
– publikacja skonsolidowanego raportu za 1Q 2012 r.;
Ronson *– publikacja skonsolidowanego raportu za 1Q 2012 r.;
*
Żywiec
- dzień ustalenia prawa do dywidendy 24 zł a akcję.

d1pymsz

Podziel się opinią

Share
d1pymsz
d1pymsz