Trwa ładowanie...
d1w1hbj

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d1w1hbj

LOTOS

Spółka opublikowała sprawozdanie za IV kwartał 2010 r.

BM BPH Wyniku paliwowego koncernu są lepsze od oczekiwań rynkowych. Przychody GK wzrosły w IV kwartale 2010 r. do poziomu 5,7 mld zł z 4,1 mld zł w analogicznym okresie 2009 r. i były wyższe od konsensusu na poziomie 5,36 mld zł. Zysk operacyjny wzrósł do 229,7 mln zł z 64,8 mln zł rok wcześniej i był wyższy od konsensusu, który zakładał wypracowanie wyniku na poziomie 211,6 mln zł. Na poziomie wyniku netto GK wykazała w IV kwartale 2010 r. 223,2 mln zł zysku wobec 229,1 mln zł w analogicznym okresie 2009 r. Zaraportowany wynik netto jest znacząco wyższy od oczekiwań rynkowych, które zakładały zysk na poziomie 59 mln zł. Istotny wpływ na poprawę wyniku operacyjnego w IV kwartale 2010 r. miało zastąpienie towarów pochodzących z importu produktami z własnego przerobu ropy naftowej, co jest związane z optymalizacją przerobu ropy naftowej oraz wykorzystaniem nowej instalacji destylacji ropy naftowej.
Przychody segmentu produkcji i handlu wzrosły w IV kwartale 201 r. do 5,8 mld zł z 4,1 mld zł rok wcześniej a wynik operacyjny wyniósł 263,6 mln zł wobec 90,1 mln zł w analogicznym okresie 2009 r. Na wzrost wyników tego segmentu rok do roku miały wpływ wyższe marże z notowań dla paliw, a także wyższy o 20,1% wolumen sprzedaży produktów i towarów, związany przede wszystkim z wyższym o 42,7% wolumenem przerobionej ropy w rafinerii w Gdańsku.
Segment wydobywczy zakończył IV kwartał minionego roku stratą operacyjną na poziomie 55,1 mln zł, wobec 5,5mln zł straty w IV kwartale 2009 r. Przychody tego segmentu spadły do 48,4 mln zł z 82,8 mln zł rok wcześniej. Na niższe wyniki segmentu wydobywczego miał wpływ przede wszystkim niższy wolumen sprzedanej ropy Rozewie oraz odniesiony w pozostałe koszty operacyjne odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie w kwocie 48,3 mln zł.

d1w1hbj

QUMAK-SEKOM
Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał 2010 r. Przychody netto wyniosły 123,42 mln zł, zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 6,85 mln zł, a zysk netto wyniósł 5,52 mln zł.

BM BPH W czwartym kwartale ub. roku przychody spółki spadły o 2,1% do 123,4 mln zł. Wzrost marży brutto ze sprzedaży z 15,4% do 18,5% przyczynił się do zwiększenia zysku brutto ze sprzedaży do 22,9 mln zł. W analizowanym okresie koszty sprzedaży wzrosły o 27,4% i wyniosły 9,66 mln zł, a koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o mniej niż 1/5 do poziomu 2,64 mln zł. W czwartym kwartale 2010 r. spółka wypracowała wynik operacyjny w wysokości 6,85 mln zł, który był niższy o 11,3% niż przed rokiem. Spadek marż na pozostałych poziomach wyniku w rachunku zysków i strat spowodował także zmniejszenie zysku netto o 16,6% do kwoty 5,52 mln zł. Na wyniki całego roku wpływ miał wzrost konkurencji oraz wahania walutowe, które to obniżyły zysk netto. Zarząd podkreśla, że wyniki są niewiele gorsze niż w roku 2009, a zostały wypracowane na trudniejszym rynku.

NFI EMPIK
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zwiększył zaangażowanie w spółce do poziomu 5,02% ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Przed zwiększeniem udziału w posiadaniu BZ WBK AIB TFI było 4,84% akcji spółki.

POL-AQUA
Oferta spółki w przetargu na roboty budowlane dotyczące budowy siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego została uznana za najkorzystniejszą. Wartość kontrakt wynosi 66,7 mln zł. Podpisanie umowy przewidziane jest po zakończeniu procedur przetargowych.

d1w1hbj

KALENDARIUM Z DNIA 15.02.2011 Dane makro

08:00 Niemcy – PKB n.s.a. – wst. za IV kw. (poprzednio: 3,9% r/r, konsensus: 4,1% r/r);
10:30 Wlk. Brytania – inflacja CPI za styczeń (poprzednio: 3,7% r/r, konsensus: 4% r/r);
11:00 Strefa Euro – PKB s.a. - wst. za IV kw. (poprzednio: 1,9% r/r, konsensus: 2,1% r/r);
11:00 Niemcy – indeks instytutu ZEW za luty (poprzednio: 15,4, konsensus: 20);
14:00 Polska – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń (poprzednio: 0,4% m/m, 3,1% r/r, konsensus: 0,7% m/m, 3,4% r/r);
14:30 USA – sprzedaż detaliczna za styczeń (poprzednio: 0,6% m/m, konsensus: 0,5% m/m);
14:30 USA –sprzedaż bez samochodów za styczeń (poprzednio: 0,5% m/m, konsensus: 0,5% m/m);
14:30 USA – indeks NY Empire State za luty (poprzednio: 11,92, konsensus: 15);
14:30 USA – ceny importu za styczeń (poprzednio: 1,1% m/m, konsensus: 0,8% m/m);
14:30 USA – ceny eksportu za styczeń (poprzednio: 0,7% m/m, konsensus: 0,7% m/m);
15:00 USA – napływ kapitałów do USA za grudzień (poprzednio: 85,1 mld USD, konsensus: 90 mld USD);
16:00 USA – indeks rynku nieruchomości - NAHB za luty (poprzednio: 16, konsensus: 16);
16:00 USA – zapasy niesprzedanych towarów za grudzień (poprzednio: 0,2% m/m, konsensus: 0,7% m/m).

Wydarzenia w spółkach

BBI CAPITAL NFI - NWZA ws. połączenia ze spółką Atvertin sp. z o.o. z siedzibą z Poznaniu;
GF Premium - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz nowych zasad wynagradzania członków rady nadzorczej;
Lubawa – NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.

d1w1hbj

Podziel się opinią

Share
d1w1hbj
d1w1hbj