Trwa ładowanie...
d1w1hbj

Informacje ze spółek

Orbis, Netia, KGHM, Lena, DSS
Share
d1w1hbj

ORBIS

ORBIS Transport sp. z o.o., (spółka zależna, kontrolowana w 99,59% przez Orbis S.A.) zawarła umowę sprzedaży wszystkich udziałów w PKS Gdańsk sp. z o.o. za kwotę 10,2 mln zł. Transakcja sprzedaży PKS Gdańsk sp. z o.o. wpisuje się w podstawowe założenia modelu działalności grupy emitenta, zakładające: koncentrację na działalności hotelarskiej, a w szczególności na segmencie hoteli ekonomicznych oraz sprzedaż niestrategicznych nieruchomości i pozahotelowych linii biznesowych. Sprzedaż PKS Gdańsk sp. z o.o. oraz PKS Tarnobrzeg sp. z o.o. (w lutym br.) oznacza całkowite zaprzestanie działalności w obszarze transportu autobusowego.

NETIA
Spółka poinformowała o otrzymaniu w dniu 22.03.2012 r. zawiadomienia od sześciu osób pełniących w strukturze organizacyjnej spółki funkcje kierownicze (niebędących członkami zarządu), które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w których poinformowano że osoby te w wyniku transakcji sprzedaży zbyły na GPW w Warszawie SA łącznie 169.423 akcje spółki.

d1w1hbj

KGHM
Wszystkie związki zawodowe działające w KGHM będące stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zadeklarowały, że podpiszą protokół regulujący wysokość stawek osobistego zaszeregowania – podstawowego składnika płac. W wyniku zmiany stawek osobistego zaszeregowania płace wzrosną od 1 stycznia tego roku o 2,1 %. Koszty KGHM z tytułu tej podwyżki szacować można na około 35 mln zł w skali roku. (Parkiet)

LENA
Zarząd spółki rekomenduje WZA wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 0,15 zł na jedną akcję
BM BPH Propozycja zarządu implikuje stopę dywidendy na poziomie 6,7% brutto.

DSS
Spółka DSS, należąca do konsorcjum budującego odcinek C autostrady Stryków-Konotopa, ma siedem dni roboczych na przedstawienie informacji o terminie i wysokości spłaty na rzecz 12 swoich podwykonawców - poinformowała w czwartek wieczorem GDDKiA. Takie są ustalenia ze spotkania, w którym brali udział przedstawiciele GDDKiA, spółki DSS i jej dwunastu podwykonawców.

KALENDARIUM Dane makro 15:00 USA - sprzedaż nowych domów w lutym (konsensus 325 tys.; poprzednio 321 tys.)

Wydarzenia w spółkach Integer.pl - NWZ w sprawie wyrażenia zgody na do zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Hawe - NWZ w sprawie zmiany programu wykupu akcji własnych.
ATM - NWZ w sprawie podziału spółki.
NFI Octava - ZWZ spółki.
AQUA - NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

d1w1hbj

Podziel się opinią

Share
d1w1hbj
d1w1hbj